معرفی

Kazim Fouladi

کاظم فولادی قلعه

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
مدیر گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده مهندسی پردیس فارابی دانشگاه تهران
معاون علمی دانشکده مهندسی پردیس فارابی دانشگاه تهران
سرپرست آزمایشگاه پژوهشی فضای سایبر دانشگاه تهران
سرپرست آزمایشگاه پژوهشی یادگیری عمیق دانشگاه تهران

متولد تهران، ۱۳ آذر ۱۳۶۰

تحصيلات:

  • مهندسى برق و كامپيوتر (دكتری)، هوش مصنوعى و رباتیک، دانشگاه تهران، ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲.

  • مهندسی كامپيوتر (كارشناسی ارشد)، هوش مصنوعى و رباتیک، دانشگاه تهران، ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵.

  • مهندسی كامپيوتر (كارشناسی)، دانشگاه یزد، ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳.

افتخارات تحصیلی:

  • رتبه‌ی اول‌ در میان شرکت کنندگان آزمون دکتری تخصصی مهندسی برق و کامپیوتر گرایش هوش مصنوعى و رباتیک دانشکده‌ی مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران در سال تحصیلی ۸۶-۱۳۸۵.

  • رتبه‌ی اول‌ در میان دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد رشته‌ی مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعى و رباتیک دانشکده‌ی مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران در سال تحصیلی ۸۵-۱۳۸۴ با معدل ۱۹/۱۲.