معرفی

Kazim Fouladi

کاظم فولادی قلعه

متولد تهران، ۱۳ آذر ۱۳۶۰

تحصيلات:

  • مهندسى برق و كامپيوتر (دكتری)، هوش مصنوعى و رباتیک، دانشگاه تهران، ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲.

  • مهندسی كامپيوتر (كارشناسی ارشد)، هوش مصنوعى و رباتیک، دانشگاه تهران، ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵.

  • مهندسی كامپيوتر (كارشناسی)، دانشگاه یزد، ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳.

افتخارات تحصیلی:

  • رتبه‌ی اول‌ در میان شرکت کنندگان آزمون دکتری تخصصی مهندسی برق و کامپیوتر گرایش هوش مصنوعى و رباتیک دانشکده‌ی مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران در سال تحصیلی ۸۶-۱۳۸۵.

  • رتبه‌ی اول‌ در میان دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد رشته‌ی مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعى و رباتیک دانشکده‌ی مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران در سال تحصیلی ۸۵-۱۳۸۴ با معدل ۱۹/۱۲.