ارتباط با من

دانشکده‌ی مهندسی پردیس فارابی
دانشگاه تهران

قم، بلوار دانشگاه (کیلومتر ۵ جاده قدیم تهران)، پردیس فارابی دانشگاه تهران، دانشکده‌ی مهندسی، طبقه دوم

دانشکده‌ی مهندسی برق و کامپیوتر
پردیس دانشکده‌های فنی
دانشگاه تهران

تهران، خیابان کارگر شمالی، بالاتر از بزرگراه جلال آل احمد، پردیس ۲ دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران

E-mail: kfouladi@ut.ac.ir
E-mail: kazim@fouladi.ir